اینترنت یک، آسیاتک

برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور

ثبت نام تلفنی : 09107900090 - 36474848 - 32361111

اینترنت پر سرعت ADSL2+

اینترنت پر سرعت بر روی تلفن ثابت

اینترنت TD-LTE

اینترنت پر سرعت بیسیم ثابت

تلفن ثابت

تلفن ثابت بر بستر اینترنت (VoIP)